Rss
(台中班)有效管理網站追蹤碼:Google Tag Manager實作行銷人員必學的狗血標吸睛法如何打造成功的行銷企劃廣告文案進階訓練班開發會賺錢的美妝品
講師列表功能
青創講師
講師搜尋
青創講師
陳炫宏
講師:陳炫宏
中怡商貿股份有限公司
中怡商貿股份有限公司(大陸食品辦證 兩岸物流)
本會地址: 台北市中正區和平西路一段150號12樓[地圖] 電話: (02) 2332-8558 傳真: (02) 2337-5152
12F., No.150, Sec. 1, Heping W. Rd., Zhongzheng District, Taipei City 100, Taiwan (R.O.C.)
National Association of Young Entrepreneurs, R.O.C. (TAIWAN);