Rss
企業翻轉~打造網路行銷即戰力中小企業可以有自己的一套帳職場利器-Excel函數應用實務精華軟體、網路、共享經濟與數位跨境電商的稅務寶典[免費申請]提升中小企業財務自主能力,免費財會諮詢
講師列表功能
青創講師
講師搜尋
青創講師

[第1頁][前一頁][下一頁] [最末頁] [第 1 頁 / 共 4 頁]  

本會地址: 台北市中正區和平西路一段150號12樓[地圖] 電話: (02) 2332-8558 傳真: (02) 2337-5152
12F., No.150, Sec. 1, Heping W. Rd., Zhongzheng District, Taipei City 100, Taiwan (R.O.C.)
National Association of Young Entrepreneurs, R.O.C. (TAIWAN);