loading    LOADING.....
全國創新創業總會
會務文件
總會章程
文件名稱 【總會章程】檔案大小上傳日期點閱數
  第25屆第1次會員代表大會修正通過章程 159.99 Kb2021-01-081116
  第24屆第1次會員代表大會修正通過章程 332.93 Kb2019-01-011691
  第22屆第1次會員代表大會修正通過章程40.50 Kb2014-12-042715
  第21屆第2次會員代表大會修正通過章程155.10 Kb2014-01-142855
  第20屆第2次會員代表大會修正通過章程147.63 Kb2011-11-183377
  第18屆第1次會員代表大會修正通過章程147.48 Kb2006-11-182962
  第17屆第2次會員代表大會修正通過章程147.10 Kb2005-11-193058
  第17屆第1次會員代表大會修正通過章程146.09 Kb2004-11-203071
  第16屆第1次會員代表大會修正通過章程172.77 Kb2002-11-093028
  第15屆第2次會員代表大會修正通過章程156.77 Kb2001-12-153109
本會地址: 台北市中正區和平西路一段150號12樓[地圖] 電話: (02) 2332-8558 傳真: (02) 2337-5152
12F., No.150, Sec. 1, Heping W. Rd., Zhongzheng District, Taipei City 100, Taiwan (R.O.C.)
National Innovation and ​Entrepreneurship Association ,R.O.C.(TAIWAN)
[隱私權保護及服務條款]