loading    LOADING.....
青年創業楷模選拔
南楷會會長 洪克倫(國內第40屆創業楷模/銓興營造有限公司總經理)
 副會長 洪誌臨(國內第41屆創業楷模/卡訊電子股份有限公司總經理)
中華民國全國創新創業總會    PageRank

本會地址: 台北市中正區和平西路一段150號12樓[地圖] 電話: (02) 2332-8558 傳真: (02) 2337-5152
12F., No.150, Sec. 1, Heping W. Rd., Zhongzheng District, Taipei City 100, Taiwan (R.O.C.)