loading    LOADING.....
全國創新創業總會
青創訊息
2019年2020年2021年2022年2023年
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
標題點閱日期
23222019-11-13
24502019-09-05
23532019-08-23
24292019-07-22
29112019-07-16
· 總會訊息: 2019數位應用週
21262019-07-15
21792019-07-12
21502019-07-08
23102019-07-02
21622019-06-21
20302019-06-19
20922019-06-18
21982019-06-05
21442019-06-04
22362019-04-26
24162019-04-19
23352019-04-16
23302019-04-10
24392019-04-02
22342019-03-29
22862019-03-29
23152019-03-22
22462019-03-07
22462019-02-23
22822019-02-19


2018年(26)】  【2019年(25)】  【2020年(27)】  【2021年(43)】  【2022年(96)】  【2023年(47)】  
本會地址: 台北市中正區和平西路一段150號12樓[地圖] 電話: (02) 2332-8558 傳真: (02) 2337-5152
12F., No.150, Sec. 1, Heping W. Rd., Zhongzheng District, Taipei City 100, Taiwan (R.O.C.)
National Innovation and ​Entrepreneurship Association ,R.O.C.(TAIWAN)
[隱私權保護及服務條款]