loading    LOADING.....
全國創新創業總會
青創訊息
2020年2021年2022年2023年2024年
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
標題點閱日期
24812019-11-13
26262019-09-05
25292019-08-23
25992019-07-22
30712019-07-16
· 總會訊息: 2019數位應用週
22942019-07-15
23422019-07-12
23362019-07-08
24772019-07-02
23332019-06-21
21972019-06-19
22712019-06-18
23592019-06-05
22972019-06-04
24032019-04-26
25842019-04-19
24872019-04-16
24982019-04-10
26042019-04-02
24012019-03-29
24652019-03-29
25032019-03-22
24302019-03-07
24122019-02-23
24362019-02-19


2019年(25)】  【2020年(27)】  【2021年(43)】  【2022年(96)】  【2023年(70)】  【2024年(10)】  
本會地址: 台北市中正區和平西路一段150號12樓[地圖] 電話: (02) 2332-8558 傳真: (02) 2337-5152
12F., No.150, Sec. 1, Heping W. Rd., Zhongzheng District, Taipei City 100, Taiwan (R.O.C.)
National Innovation and ​Entrepreneurship Association ,R.O.C.(TAIWAN)
[隱私權保護及服務條款]