loading    LOADING.....
全國創新創業總會
青創訊息
2020年2021年2022年2023年2024年
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
標題點閱日期
4672023-12-24
5752023-11-27
3092023-11-27
4282023-11-10
4122023-11-08
8632023-09-27
8152023-09-27
7872023-09-27
7312023-09-27
8442023-08-01
6662023-07-07
6842023-06-26
7062023-06-19
6922023-06-18
9152023-06-17
6272023-05-27
8052023-03-28
10632023-03-26
13852023-03-25
10102023-03-10
10802023-02-24
9722023-01-15
11172023-01-11
12372023-01-07
9452023-01-02


2019年(16)】  【2020年(8)】  【2021年(16)】  【2022年(12)】  【2023年(25)】  【2024年(3)】  
本會地址: 台北市中正區和平西路一段150號12樓[地圖] 電話: (02) 2332-8558 傳真: (02) 2337-5152
12F., No.150, Sec. 1, Heping W. Rd., Zhongzheng District, Taipei City 100, Taiwan (R.O.C.)
National Innovation and ​Entrepreneurship Association ,R.O.C.(TAIWAN)
[隱私權保護及服務條款]