loading    LOADING.....
全國創新創業總會
【 會務公告 】彰化縣青創會: 2024第27屆會務組織-工作計畫-財務預算表
日期: 2024-12-31   張貼者:管理員   列印  列印  
2024第27屆會務01組織輪:


2024第27屆會務02組織系統表:


2024第27屆會務03會務職掌表-1:

2024第27屆會務03會務職掌表-2:


2024第27屆會務04工作計畫表:


2024第27屆會務05財務預算表:


本會地址: 台北市中正區和平西路一段150號12樓[地圖] 電話: (02) 2332-8558 傳真: (02) 2337-5152
12F., No.150, Sec. 1, Heping W. Rd., Zhongzheng District, Taipei City 100, Taiwan (R.O.C.)
National Innovation and ​Entrepreneurship Association ,R.O.C.(TAIWAN)
[隱私權保護及服務條款]