loading    LOADING.....
全國創新創業總會
【 會務公告 】台南市青創會: 拜訪 陳盈發 顧問
日期: 2021-05-12   張貼者:管理員   列印  列印  
110.05.12 拜訪 陳盈發 顧問 
本會地址: 台北市中正區和平西路一段150號12樓[地圖] 電話: (02) 2332-8558 傳真: (02) 2337-5152
12F., No.150, Sec. 1, Heping W. Rd., Zhongzheng District, Taipei City 100, Taiwan (R.O.C.)
National Innovation and ​Entrepreneurship Association ,R.O.C.(TAIWAN)
[隱私權保護及服務條款]