Rss
(免費活動)打造有「智慧」的網站平台,高效率訪客經營與自動化數據行銷輕鬆上手影片剪輯:威力導演17電商銷售-產品文案的寫作技巧【免費課程】企業資金活水何處找-如何面對企業發展階段的資金調度與因應全台官方限定課程-(台中班)LINE@操作活用實戰班
講師列表功能
青創講師
講師搜尋
青創講師

[第1頁][前一頁][下一頁] [最末頁] [第 1 頁 / 共 5 頁]  

本會地址: 台北市中正區和平西路一段150號12樓[地圖] 電話: (02) 2332-8558 傳真: (02) 2337-5152
12F., No.150, Sec. 1, Heping W. Rd., Zhongzheng District, Taipei City 100, Taiwan (R.O.C.)
National Innovation and Entreprenurship Association ,R.O.C.(TAIWAN)