Rss
決戰60秒!手機拍片與剪輯製作創作班【免費聯合諮詢】(高雄班) 品牌行銷X店面經營開店創業教戰班-有效提升門市營運績效管理(台中班)讓老闆滿意員工開心的薪資設計實務(高雄班)勸敗神文案-FB有效發文術與IG經營技巧
講師列表功能
青創講師
講師搜尋
青創講師

[第1頁][前一頁][下一頁] [最末頁] [第 1 頁 / 共 3 頁]  

本會地址: 台北市中正區和平西路一段150號12樓[地圖] 電話: (02) 2332-8558 傳真: (02) 2337-5152
12F., No.150, Sec. 1, Heping W. Rd., Zhongzheng District, Taipei City 100, Taiwan (R.O.C.)
National Innovation and Entreprenurship Association ,R.O.C.(TAIWAN)