Rss
【確定開課】3小時營業稅申報輕鬆學大陸市場通路佈局以品牌定位(核心),開創競爭優勢【媒體運用】媒體曝光與新聞稿撰寫(台中班)行銷人員必學的狗血標吸睛法
講師列表功能
青創講師
講師搜尋
青創講師

[第1頁][前一頁][下一頁] [最末頁] [第 1 頁 / 共 4 頁]  

本會地址: 台北市中正區和平西路一段150號12樓[地圖] 電話: (02) 2332-8558 傳真: (02) 2337-5152
12F., No.150, Sec. 1, Heping W. Rd., Zhongzheng District, Taipei City 100, Taiwan (R.O.C.)
National Association of Young Entrepreneurs, R.O.C. (TAIWAN);