loading    LOADING.....
全國創新創業總會
資訊宣達】總會訊息: 評價實務指引第一號「現金流量折現法」之條文內容,請惠賜卓見。
日期: 2017-08-04   張貼者:若瑋   列印  列印  
本會地址: 台北市中正區和平西路一段150號12樓[地圖] 電話: (02) 2332-8558 傳真: (02) 2337-5152
12F., No.150, Sec. 1, Heping W. Rd., Zhongzheng District, Taipei City 100, Taiwan (R.O.C.)
National Innovation and ​Entrepreneurship Association ,R.O.C.(TAIWAN)
[隱私權保護及服務條款]